Официален личен сайт на

Цветан Василев

Цветан Василев: Да видим дали съдия Петрова ще превъзмогне телефонния контрол от Гешев

31.05.2021

В края на месец май, авторите на Фейсбук страницата „Цветан Василев - Tzvetan Vassilev“ се свързаха с банкера, за да коментира решението на Апелативния съд в Белград, с което връща за преразглеждане делото за екстрадицията му на първа инстанция, както и развоя на делото „КТБ“ в съдебна зала на Специализирания наказателен съд:

 

Г-н Василев, миналата седмица Апелативният съд в Белград е върнал делото Ви за екстрадиция отново на първа инстанция. Бихте ли обяснили за нашия архив за кой път се случва това и какви са мотивите?

 

Принципно Апелативен съд - Белград връща за трети път делото на първа инстанция — в случая на Висшия съд в Белград. Мотивите при трите връщания са различни, но могат да бъдат сведени до това, че решението на Висшия съд - Белград е в колизия с нормите на Европейската конвенция за екстрадиция, Двустранната спогодба за правна помощ между СФРЮ и НРБ и сръбския Закон за международна правна помощ при наказателни производства, които формират по същество правната рамка за решението на съда. Като опровержение на думите на главния прокурор Гешев, който непрекъснато твърди, че ако съм бил в страна от ЕС, съм щял да бъда екстрадиран, ще кажа, че исканията за екстрадиция, писани от Сотир Цацаров и него самия, са в конфликт с чл.12 и чл.14 от Европейската конвенция за екстрадиция.

 

Много по-интересен е обаче фактът, че по същество първоинстанционният съд в Белград е отхвърлил екстрадицията ми по предмета на делото, което се води пред Специализирания съд в София. Естествено, това се крие от българските медии. При това, причините са съвсем прости — исканията за екстрадиция по предмета на делото, оформени като две допълнителни молби, не предоставят никакви доказателства на сръбската страна за вменените ми от българската прокуратура престъпления, за които съм изправен задочно пред съда.

 

Със сигурност следите промените в политическата обстановка в България в момента. Вие бихте ли се върнали по собствено желание и кога?

 

Преди всичко, още веднъж искам да подчертая, че аз не съм беглец от правосъдието, както ме охарактеризираха не само медиите на мафията и прокуратурата, но и за съжаление част от претендиращи за обективни такива. Ако въобще може да ми се закачи етикета „беглец“, то може да бъде само в смисъла на беглец от липсата на правосъдие в България.

 

През тези дълги години, независимо от ужасните репресии, останах твърд и открит критик на мафиотското управление на Борисов и Пеевски. Междувременно се опитах по всички начини да спомогна за разкриване на обективната истина, вкл. и чрез предложение за разпит от прокуратурата още в качеството ми на свидетел, а след това на обвиняем и подсъдим. Знаете отговорите на прокуратурата и съда. Известно е и отношението на Извънредната парламентарна комисия за разследване, оглавявана от Десислава Атанасова, към моето писмено изразено желание да бъда изслушан от тях.

 

За мене няма съмнение, че единствено с моето присъствие в България може да се реши случаят с вината за фалита на КТБ. Делото, което се води пред Специализирания съд, е абсолютен фарс както от гледна точка на обвинителния акт, така и на процеса, по който се води. Изслушването на предварително подготвените от прокуратурата лъжесвидетели, съчетано с демонстрираната от тях пълна амнезия при представяне на конкретни улики за техни манипулации и престъпления, само изнервя неподготвените наместници на Иван Гешев в залата. За съжаление, това все още не се е превърнало в ясен сигнал за съдия Петрова за степента на достоверност на техните твърдения, респективно за тяхната кредибилност.

 

За да не разводнявам темата — готов съм да се върна в България във всеки момент, в който се гарантира моята и на останалите членове на моето семейство сигурност, от една страна, и са създадени условия за обективен съдебен процес, от друга. Второто условие включва и искане за ново разследване на фалита на банката и за оценката на нейните активи към 20.06.2014 г. Само по този начин обективната истина за КТБ може да бъде показана на българското общество.

 

Вярвате ли, че в момента е възможно да допуснат дистанционно да бъдете разпитан и направили ли са Вашите адвокати такова искане?

 

Моите адвокати са направили многократни искания за дистанционното ми изслушване от съда. Отговорите са ясни — не му е дошло времето. Моето лично мнение е, че подобно еднократно изслушване не би довело до сериозни промени в хода на делото. Още повече, че с няколко декларации вече поисках определение от съда за събиране на допълнителни доказателства от съществено значение за разкриване на обективната истина. Без да бъдат директно отхвърлени, съдът реши, че не им е дошло и на тях времето. В този смисъл, само промяна в подхода на съда  към делото и елиминиране на наложената му от прокуратурата предубеденост, съчетана с моето присъствие в съдебна зала, може да разкрие обективната истина. Защото и до мене достигнаха изпуснати приказки от съдебните заседатели, че са изпратени там да осъдят когото трябва.

 

Как смятате биха се отразили Вашите показания върху хода на делото в сегашната политическа обстановка?

 

Естествено е да се очаква, че частичното сгромолясване на мафиотската власт, която е инициаторът на този срамен съдебен процес, може да доведе до естествено освобождаване на напрежението в съда. Може да се очаква и повече чуваемост за това, което казвам. Но без генерална промяна на подхода, за която споменах при отговора си на предходния въпрос, едва ли може да се очаква нещо съществено от тези мои показания.

 

Депутатът от ДПС Йордан Цонев в момента усилено твърди, че Делян Пеевски няма общо с ББР. Абсолютно същото, но на по-висок глас, усилено твърдеше и тръбеше и при атаката с КТБ. Какво можете да очертаете като паралел и какво бихте могли, като пряко потърпевш и като финансов ескперт, да посъветвате да бъде обърнато вниамние, за да се осветли трудно скриваемия, но добре потулван досега Делян Пеевски?

 

Това, което твърди Йордан Цонев, едва ли занимава някого от сериозните фактори в новата власт. Ясно е, че Пеевски никъде официално не присъства в регистрите като собственик на фирми-длъжници. Това е практика още от КТБ. Навсякъде работи с подставени лица, а пък се опита да припише своите практики на мене. Ако някой иска да стигне до Пеевски, трябва да разследва кръг от лица, които от години са негови номинали — Александър Ангелов, Александър Георгиев, Иван Мирински, Венцислав Чолаков, та дори и Бисер Лазов. Вероятно сега е добавил и нови. Затова толкова бяга съдия Петрова от изискването за предоставяне от Лазов на ежедневните електронни таблици (а разбирам, че и част от принтираните са били налични според показанията на някои от прокурорските свидетели). Убеден съм, че и разпечатките съществуват в някой дълбок сейф на Пеевски.

 

По отношение на ББР смятам, че е достатъчно да се тръгне по пътя на парите. В 90% от случаите ще се стигне до Пеевски – или в България, или до някой от известните и на външните служби негови офшорни активи.

 

В последното си интервю финансовият експерт Кольо Парамов каза,че ще има ново разследване за КТБ. Вярвате ли в това и готов ли сте да съдействате, за да излезне истината за КТБ?

 

Не знам кои са източниците на г-н Парамов на тази информация, но силно се надявам, че новите реформистки настроени парламентарно представени политически сили ще имат волята да предизвикат ново разследване. Мисля, че дори и БСП, на които беше зашит от Борисов организирания от Пеевски с негово знание и вероятно съгласие фалит на банката, трябва да подкрепят подобно разследване, за да свалят този товар от партията си, причинен от безхарактерния и зависим покрай съпругата си от мафията Станишев.

 

Аз естествено ще съдействам изцяло за разкриване на тази обективна и непредубедена истина.

 

Също така смятам, обаче, че паралелно трябва да започне разследване на разграбването на активите на банката, осъществено чрез квесторите под контрола на БНБ и чрез синдиците под контрола на Фонда за гарантиране на влоговете на гражданите, респективно на Министерство на финансите.

 

Оръжейният търговец Емилиян Гебрев споменава в последно време често името на златния свидетел на прокуратурата и впоследствие на спецпрокуратурата Бисер Лазов. Как мислите — има ли за какво да е притеснен свидетелят Бисер Лазов по делото за КТБ?

 

Не знам в какъв аспект Емилиян Гебрев е споменавал Бисер Лазов, но при всички случаи Лазов е активен съучастник на Пеевски и прокуратурата в подготовката на удара срещу банката чрез изнасяне на информация за фирми, кредитни експозиции, умишлено поддържане на касови наличности, вероятно и злоупотреба с касови средства от банката. Неравнението на централната каса на банката, установено след влизането на квесторите, е целенасочено поддържано от него и от изпълнителният директор Орлин Русев, за да имат основание да повдигнат обвинение на мене и колегите ми през юни-юли 2014 г., както и да бъдат оправдание за прокуратурата за вандалските обиски и на БНБ за неадекватните им и подчинени на прокуратурата решения.

 

Появиха се подозрения за злоупотреба от негова страна с огромни касови наличности на фирмите през есента на 2013 г., вероятно в полза на Пеевски и естествено в ущърб на банката.

 

Що се отнася до неговата активност в пост-КТБ периода — той задължително тряба да бъде подведен под съдебна отговорност за многобройните кражби на активи на банката и фирми-кредитополучателки както в своя, така и в полза на Пеевски. Бившите изпълнителни директори са предоставили многобройни сигнали до прокуратурата и доказателства пред съда. Абсолютен цинизъм на прокурата е, че обвинява 18 човека за присвояване от фирми, чиито активи са разграбени от техния свидетел и неговите подопечни. А съдът е ням и сляп. Затова подскачат като ужилени, когато защитата предоставя данни за негови злоупотреби след затварянето на банката. Защото, колкото и да са се старали да прекроят портфейла на банката така, че да извадят фирми, които нямат преки материални активи, не са успели. Просто защото Лазов ги е бил навързал като свински черва, че дори и при онези, които нямат нищо освен вземане от други фирми, навсякъде се стига до някой от по-малките или по-големи активи. Които пък от своя страна бяха присвоени на безценица след фалита на банката. Това беше и причината да поискам от съда пълна експертиза на активите на инкриминираните фирми, вкл. и на фирмите, от които те имат непогасени вземания. Да видим дали съдия Петрова ще превъзмогне телефонния контрол от Гешев.

» Всички новини

Свали като PDF