Официален личен сайт на

Цветан Василев

Интервюта и публикации

Цензура в радио "Фокус"

На 7.09.2022 г. гостувах в предаването на журналистката Цоня Събчева по радио "Фокус". В обширен разговор, продължил повече от 30 минути, обсъдихме темата "КТБ" в светлината на решението на Съда в Страсбург от 30.08.2022 г., установило двойно нарушение на чл. 6(1) на ЕКПЧ и нарушение на чл. 1 от Протокол 1 от страна на България във връзка с отнемането на лиценза на банката и последвалото производство пред Върховния админстратитевн съд. Дискутирахме редица детайли - спецификата на атаката срещу КТБ от 2014 г., главните действащи лица, ролята на политическите партии, престъпленията на синдиците на КТБ, мълчанието на партиите, представлявали промяната, и прочие.

 

На 7.09.2022 г. радио "Фокус" публикува шест резюмета, обхващащи различни теми от интервюто. На 8.09.2022 г. радио "Фокус" публикува пълен транскрипт на интервюто на сайта си. Само една седмица след това, обаче, транскрипът е безследно изчезнал от сайта им, както и пет от шестте резюмета. Кой обслужва радио "Фокус" според вас? За да си направите изводите за нулевата етика на нетаблоидните български медии и за културата на цензура типична за България, публикувам пълния транскрипт на интервюто тук.

 

Цветан Василев: Лицензът на КТБ е отнет незаконно и ние ще си търсим правата по закона на Република България за компенсиране на щетите и вредите

Цветан Василев - банкер и финансист, председател на Надзорния съвет на "Корпоративна търговска банка“, в интервю за обзора на деня на Радио "Фокус" "Това е България".

 

Националната агенция за приходите загуби дело за над 1 милиона лева срещу бившия собственик на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев. Административният съд в София отмени ревизионния акт на Василев от края на 2018 година, с който са му определени задължения за Данък върху доход на физическите лица в размер на 1 072 040 лева. Освен това НАП е осъдена да плати и разноските по делото, които са в размер на 21 288 лева. Дни по-рано обаче Европейският съд по правата на човека по делото на КТБ срещу България реши, че лицензът на КТБ е бил отнет незаконосъобразно. Според мотивите на съда с действията си българските власти са нарушили два основни принципи на Европейската конвенция на правата на човека: правото на справедлив процес и правото на собственост. Какво произлиза от двете решения? Въз основа на тях възможно ли е да има механизъм за компенсиране на нарушените права на банката? Наш гост е банкерът и финансист Цветан Василев – председател на Надзорния съвет на КТБ. Г-н Василев, със сигурност чувствате удовлетворение от закъснелите решения.

 

-          Ами естествено, независимо, че както казва в един от своите постулати Сун Дзъ: когато достатъчно дълго чакаш, труповете на твоите неприятели ще минат по реката. Аз тук в Белград съм на две реки, и двете плавателни, така че могат да поемат достатъчно много трупове, защото достатъчно много хора са оплетени в престъпното начинание за умишлено фалиране на КТБ и разграбване на нейните активи.

 

Какви са практическите последици от този казус? Какви са практическите последици от решението на Европейския съд за правата на човека?

 

-          Преди всичко искам да подчертая, че Европейският съд по правата на човека осъди България и я осъди като неправова държава. Мнозина ще кажат, че това не е първото подобно осъдително решения, подобни са случаите и с "Капитал Банк“ и с Международна банка за търговия и развитие, но къде е съществената разлика? Съществената разлика е, че двете банки, за които споменах преди това, бяха банки със затихващи функции, с обрани препоръки от страна на Банков надзор за увеличаване на капитала и прочие, и прочие, докато КТБ беше работеща банка, която беше умишлено съборена след оркестрирана от националните медии атака, водена от прокуратурата на Република България. Това е всъщност основната разлика, защото за разлика от двете други банки, на КТБ така и не беше направен одит според изискванията на Закона за кредитните институции. КТБ няма такъв одит. И ще ми е много интересно да видя, каква ще е реакцията сега и на БНБ, пък и на властите в България, тъй като на тях сега лежи тежестта за доказване на факта, че са отнели лиценза правомерно на бази на конкретни резултати. Той е отнет незаконно и ние ще си търсим правата по закона на Република България за компенсиране на щетите и вредите както за собствениците, така и за мениджърите на насилствено ликвидираната банка.

 

Г-н Василев, обаче възможно ли е да има механизъм за компенсиране на нарушените права на банката, на вашите нарушени права? Ще си върнете ли 4-5 милиарда, на колкото се изчисляваха загубите?

 

-          Такъв механизъм е предвиден, и той е предвиден чрез хармонизирането на европейското право, което е водещо за вътрешното право на Република България. Съдържат се в редица закони подобни препратки. Нашите адвокати работят в момента върху формулата и механизма, по който ще бъдат подадени искове срещу държавата.

 

Вие казахте, че предстои да видите, очаквате да видите одитния доклад, който от Централната банка трябва да представят в отговор на това решение. Ако той обаче не е направен на време и не е разписан, както разбираме от редица публикации, какво следва?

 

-          Това са вече ясните изводи, че лицензът на банката е отнет абсолютно незаконно. И аз ще ви кажа защо са процедирали по този начин. Господата организатори на атаката срещу банката са разчитали на една фигура в Закона за кредитните институции, наречена Специален надзор, пред която евентуалното подаване на искане от страна на директорите и управляващите банката за подобна фигура, която цели спасяване от фалит, са смятали, че това нещо ще им позволи да лишат управляващите и собствениците на банката от право да защитават лиценза на банката пред съответните административни съдилища в България. Много са се объркали. Опитвали са се, естествено, да поставят тази клопка. В този план със сигурност участват тогавашното ръководство на БНБ – Иван Искров, тогавашният вицеуправител на БНБ Димитър Костов и други лица, защото малко известен факт е, че на 19 юни, един ден преди поставянето на банката под специален надзор при мен във Виена дойде тогавашният главен изпълнителен директор на банката Орлин Русев, целият изпотен, с гореща молба да се съглася те да поискат, изпълнителните директори, специален надзор от БНБ, вместо това да направи самото ръководство на БНБ, виждайки, че паниката, изкуствено насадената паника от медиите в страната, както и от публичните действия на прокуратурата, доведоха наистина до страхотен хаос сред вложителите на банката. Тогава аз трябваше да избирам между вероятността банката да фалира поради невъзможност да изпълни всичките наредени плащания, което беше съвсем реално, и да бъде поискан Специален надзор, който според логиката и философията на БНБ, представена и защитена също така пред Европейска централна банка, означаваше да се даде възможност най-напред на нейните акционери, а след това и на други инвеститори да оздравят банката. Точно поради тая причина и надявайки се, че съдът с лека ръка ще приеме, че нямат правен интерес нито мениджърите, нито акционерите, те не направиха одит, съобразно изискванията на Наредба 8 на Закона за кредитните институции, а направиха една пародия от методически доклади на три консултантски компании, действащи в България – "Делойт“, "Ърнст енд Янг“ и "Алфа Консултинг“, които доклади, широко размахвани само като резултати, те никога не бяха показани на широката публика, нито на българския съд, нито на Съда в Страсбург. Бяха размахвани заради огромните дупки от 4 милиарда и не знам още колко си стотин милиона. Приложената методика първо не съществува никъде и не е прилагана никъде, не е била съобразена и с действащия закон. А пък да не говоря, че основният подход в тази методика е бил има или няма кредитни досиета, на база на които са извършвани провизиите. Тези кредитни досиета, за които ако си спомняте и вие, и вашите слушатели, също бяха разнасяни по медиите, че били откраднати, били скрити от мениджмънта на банката – от мен, пък след това огромната част от тези кредитни досиета се оказаха налични в досието по наказателното производство.

 

Г-н Василев, аз мога да допълня тук, че може би по консултантски доклади без одит в Централната банка едва ли биха взели решение, но ми се струва, че са се опитали във Виена да ви заложат капан. Така ли е?

 

-          100%, да, 100%. В този капан участваше тогавашното ръководство на БНБ и главният изпълнителен директор на банката тогава Орлин Русев, който сега неслучайно е доверен свидетел на прокуратурата.

 

Какви са били толкова големи апетитите към  банката? Изписаха се интервюта, книги се издадоха, почти сме на път и филм да направим, то може би и сериал за КТБ. Но защо точно ви атакуваха?

 

-          Причините са две: основната причина според мен е страхът на статуквото от мен, защото очевидно аз не бях системен играч, колкото и да ми приписваха връзки с този или онзи. Естествено, че големият бизнес, многократно съм казвал, че големият бизнес не е революционно настроен и не търсете от големия бизнес противопоставяне на властта – няма да го видите никъде. Дори в Америка, където трилиони компании не смеят да се противопоставят на американското правителство, пък камо ли в България. Наред с това много, много, много сериозна причина е изключително ценният инвестиционен портфейл на банката, включващ компании на обща стойност над 1,7 милиарда евро, компании, които между другото никога не бяха оценени нито от тези консултантски компании, нито от БНБ при техния оглед, макар че на всички беше известно, че "Виваком“ е актив на банката, или на фирми, които са финансирани чрез банката, че "Петрол“ е актив на банката, че "Нуртс“, което е телефонната и телевизионна инфраструктура, е актив на банката, че "Дунарит“ е актив на банката, че "Авионамс“ – единственият ремонтен завод за вертолети в България е актив на банката – никой на никого въобще не му мина и през ума да направи една оценка на тези активи. Те бяха приети, виждате ли, някои от тях понеже не били пряко заложени, те били все едно изнесени от банката. Не, тези активи си бяха и се калкулираха през банката чрез съответния мениджмънт на компаниите. В крайна сметка това бяха компании с годишна печалба преди амортизации и данъци над 250 милиона евро. По най-занижени оценки това са над 2 милиарда евро. Но на никому не направи впечатление. Очевидно е защо. Защото един път трябваше да се легитимира ликвидирането на банката, и втори път, тези точно активи да бъдат окрадени по най-безскрупулния начин от организаторите на атаките и ликвидацията на банката.

 

Вие знаете, че всичките тези собствености, които са били активи на банката, сега са в частни ръце. След решенията на Европейския съд по правата на човека вие как смятате да си ги върнете? Би ли било възможно някога или ще получите финансово възмездие, или може би ще се преговаря с новите собственици, те са минали през няколко ръце все пак?

 

-          Не е моя работа аз да преговарям с новите собственици, това е проблем на държавата. Ние ще осъдим държавата, а тя, ако има желание и воля, нека да си търси компенсациите от новите собственици, както и от тези, които са продали на безценица. Между другото, тук бих искал да подчертая, че от почти 2 години в крайна сметка имаме поне в изпълнителната власт нови лица, които не би трябвало да са пряко свързани със статуквото. Тези лица въобще не се заинтересуваха от случващото се в КТБ. Аз съм писал сигнал, голям сигнал от над 100 страници с приложения доказани престъпления на синдиците на банката. По него не реагира тогавашния служебен премиер Стефан Янев, не реагираха след това и редовното правителство. Моите колеги от Съвета на директорите на банката Георги Христов, Георги Здравков написаха редица доклади за други престъпления на синдиците – реакция никаква. На нас ни беше отговорено, че предвид сложната подчиненост на Фонда за гарантиране на влогове, министърът на финансите, на който Фондът за гарантиране на влоговете е подресорен, вие предполагам си спомняте фанфарите, с които тогавашният министър на финансите влезе в сградата на КТБ заедно с тогавашния шеф на Фонда за гарантиране на влоговете, а сегашен подуправител в Банков надзор Радослав Миленков, сега се оказа, че всички служебни, пък и не само, и редовни министри на финансите, отказаха  да направят разследване на дейността на синдиците, независимо от нашите твърди доказателства за тяхната престъпна дейност. А пък на всичко отгоре Закона за кредитните институции позволява на министъра на финансите и да ги смени, само че той не си направи този труд. Като едно от престъпленията на тези лица е  продажбата на безценица на активи. Тук ще спомена едно от последните скандални престъпни сделки – зала "Универсиада“, прословутата зала "Универсиада“, заедно с още един проект, който беше изцяло финансиран от банката и изцяло изграден от 10 000 кв. м построена площ, изцяло изграден, бяха продадени на една банка със собственици от Варна за сериозната сума от 2 милиона лева. Та с подобни казвам сделки, с подобни сделки те защитават, говоря ликвидаторите на банката, защитават тези т.нар. "дупки“, които очевидно съществуват само в техните глави. Но да се върна към този сигнал, който беше написан до Асен Василев от изпълнителните директори на банката, в който беше доказана порочната практика на синдиците да завеждат дела срещу мениджмънта на банката, които губят поголовно, съдът присъжда разходи, които да бъдат платени, в момента те достигат 10 милиона лева, и съвсем противозаконно синдиците на банката ги слагат към кредитори от 8-и ред, което означава, че съдът никога няма да си вземе тези средства. Не знам защо и от съда, и от Съюза на съдиите в България няма никакъв интерес към тези безобразия. А най-скандалното в този случай е, че с всички тези заведени дела, загубени поголовно до едно досега от синдиците на банката срещу мениджмънта, са изплатени гигантски правни разноски на различни правни кантори в размер на около 150 милиона лева. 150 милиона лева са източени от масата на несъстоятелността на банката. Да не забравяме, че тези 150 милиона лева 2/3 на практика принадлежат на Фонда за гарантиране на влоговете. Значи, Фонда за гарантиране на влоговете, който контролира дейността на синдиците, се е лишил с лека ръка от 100 милиона лева, за да се обогати някой друг. Организатор на това престъпление е сегашният шеф на фонда Матей Матев. Говори се и аз съм почти убеден, че е така, че огромната част от тези пари, до 75%, се връщат след това в брой на определени лица, които са главните организатори на фалита на банката.

 

Г-н Василев, а с какво си обяснявате, че от служебните правителства на Стефан Янев досега, включително и редовното на четворната коалиция, не са обърнали внимание на докладите на вашите директори на банката, нито на вашия сигнал, както казахте подробен от 100 страници?

 

-          Бих искал наивно да вярвам, че не са разбрали същността и значимостта на случая "КТБ“. Пак казвам, бих искал наивно да повярвам. А имайте предвид, че в тази управленска коалиция съществуват и партии, които са съучастници в погрома на КТБ.

 

Кои са те?

 

-          В последната коалиция. Имам предвид БСП, макар и не БСП на Корнелия Нинова, а БСП на Сергей Станишев беше съучастник, както и "Да, България“ като част един път от "Протестна мрежа“. Или по-скоро обратното – голяма част от членовете на "Протестна мрежа“, подписали в крайна сметка сигнала на "Протестна мрежа“ срещу мене, за да могат да присъединят този сигнал до ВКП към един унизително посредствен сигнал от неизвестен свидетел, който така и не е показан и досега в наказателното производство от 27 март, за да могат да започнат съответните процесуално-следствени действия. Така че при наличие на две партии, а да не говоря пък за третата партия на Слави Трифонов, изцяло зависима от същия този център, който организира атаката срещу банката и нейната ликвидация – това въобще не е учудващо. И въпреки всичко, аз съм определено разочарован, и то основно от поведението на Асен Василев, защото наред с абсолютно лекото, лежерното отношение към нашите сигнали, той не пожела да предостави споразумението с Оманския фонд, който също беше много сериозно разтръбяван като огромен успех на българската държава от т.нар. оттегляне на Оманския фонд от арбитража във Вашингтон, те не посмяха да представят нито на нашите адвокати това споразумение, нито пък на Съда в Страсбург, където ние го изискахме, след като то беше споменато в защитата на държавата. Така си останахме в Съда в Страсбург без Оманското споразумение, както и без тези три фамозни консултантски доклада на трите компании. Аз тук бих задал реторичния въпрос на Асоциацията на одиторите, след като 2014 и 2015 г. правеше всичко възможно да изключи KPMG, защото виждате ли, KPMG били нарушили Етичния кодекс на тая асоциация, как разглеждат поведението на тези три компании, които независимо че са си сложили 1000 дисклеймъра отзад, с което показват, че техните доклади не могат да бъдат ползвани за нищо, но в крайна сметка те са правили нещо по поръчение на някого, по несъществуваща методика. И аз питам: ако това правно може и да не е осъдимо, морално защитимо ли е?

 

Г-н Василев, като ви слушам, все едно че получавам звукова илюстрация на една руска максима: Всех на одну веревку связанные“. Излиза от вашите думи, че всички по някакъв начин са обвързани, както БСП и "Демократична България“, така и с другите, въпреки че формално, публично те се обявяват против статуквото. Обаче какво се случва зад кулисите?

 

-          Зад кулисите се случва това, което и вие виждате, т.е. нищо не се случва. Има 50-100 човека, които са определено организирана престъпна група, на която никой не търси отговорност. Какви престъпления повече трябва да се разкрият на прокуратурата, след като те си затвориха очите за 1,5 милиарда изхвърлени авансово пари по фирми, които се оказаха след това теглени от клошари в брой? През "Монтажи“ – фирма, подвластна на ДКК, изнесоха 500 милиона лева. Сигурно са ги хвърляли да развъждат риби по язовирите.

 

Блазе му, който ги е намерил?

 

-          Ами, не знам дали са намерили нещо. 24 милиона лева доказахме, че са изплатени от ДКК – Държавна консолидационна компания, на една фирма на свидетел на прокуратурата, свързана с основния свидетел на прокуратурата Бисер Лазаров. Направихме ние сигнала, отиде до прокуратурата и прокуратурата го прекрати поради липса на данни за престъпление. 24 милиона лева, платени за нещо, доказано дори от Софийски градски съд, който е отказал да присъедини ДКК с тази претенция към несъстоятелността на фирмата-майка, на "Дунарит“. Но за прокуратурата няма данни за престъпление. Няма данни за престъпление в 10,2 милиона долара, платени авансово от държавната фабрика ВМЗ на една сръбска фирма с капитал, колкото две рула тоалетна хартия – 10,2 милиона долара. Този случай е известен от две години. Пратени им бяха, след мен са пратени и доказателства, че пряка намеса в този престъпен договор има адвокат Александър Ангелов. Нищо! И аз питам: докога ще го търпите това? Докога? Ама не можем да го осъдим. Започнаха да правят процедура по възможно най-тъпия начин, да свалят главния прокурор. То беше ясно, че не могат да го свалят по този начин. Защо? Има редица други доказателства за негови престъпления – престъпления срещу правосъдието. Подадени са други сигнали, в които с интервенции на главния прокурор са фалшифицирани експертизи на подписи, на лица, които са свързани по някакъв начин с дейността на фирмите около КТБ, лица, които бяха държани осем месеца без нищо, само с фалшифицирани разписки и с пряката интервенция на главния прокурор, на когото не са се харесали, не са се харесали анализите на държавната лаборатория, Национален институт по криминология, която доказва, че това са подписи, които са подадени преди 20 години. Да не влизам в подробности. Тези всичките доказателства не бяха използвани и от правосъдния министър в искането му за отстраняване на главния прокурор, а се отиде към някакви чисто формални негови постъпки, което ме кара да мисля, че тези хора на всяка цена искат да избягат от темата "КТБ“. КТБ е омерта – омерта за леви, либерали, за социалисти.

 

Аз ви благодаря за това, че приехте да бъдете наш гост. Благодаря ви, че – да, отговорихте откровено на въпросите. Разчитам на продължение на този разговор и по-нататък, защото тази тема няма да свърши, г-н Василев. Виждам, че вие се борите за справедливостта, такава, каквато я знаете и я виждате, за каквато имате доказателства. Разчитам и на продължение на това интервю. Благодаря ви.

 

-          Аз също ви благодаря, г-жо Събчева. Истината, както казва Чърчил, е многостранна, но лъжата е многогласна. Докато се надвикваме с лъжците, ще ни е трудно, но ще успеем.

 

За истината, г-н Василев, се бяга на дълги разстояния с препятствия. Спринтьорите в тази област са аматьори. Благодаря ви за това, че приехте да бъдете наш гост.

 

-          И аз.

 

Изтеглете интервю като PDF тук.

 

 

След първоначалната публикация на този материал, съмишленици се свързаха с мен, за да предоставят звуков запис на интервюто, което радио "Фокус" се опита да зарови дълбоко. С общи усилия можем да се противопоставим на цензурата!Цялото интервю на Цветан Василев за радио "Фокус" може да чуете в звуковия файл.


Цензура в радио "Фокус"

Изтритият транскрипт на интервюто с Цветан Василев

Изтритият транскрипт на интервюто с Цветан Василев

Източник: скрийншот от сайта на радио "Фокус"

Едно от изтритите резюмета

Едно от изтритите резюмета

Източник: скрийншот от сайта на радио "Фокус"

Едно от изтритите резюмета

Едно от изтритите резюмета

Източник: скрийншот от сайта на радио "Фокус"

Едно от изтритите резюмета

Едно от изтритите резюмета

Източник: скрийншот от сайта на радио "Фокус"

» Назад